Americká hypotéka

Americká hypotéka je neúčelový úvěr, který je zajištěn zástavním právem k nemovitosti. Získané finanční prostředky mohou být použity na cokoliv, například na bydlení, investice do nemovitosti v zahraničí, nákup auta nebo refinancování dříve poskytnutých úvěrů.

Existují i spotřebitelské americké hypotéky, které lze použít jen pro financování vybraných druhů zboží a služeb (zboží a služby osobní potřeby, vypořádání společného jmění manželů při rozvodovém řízení a další).

Tento druh úvěru mívá vyšší úrokové sazby než hypotéky klasické. Jelikož je úvěr poměrně spolehlivě zajištěn nemovitostí, nabízejí banky nižší úrokové sazby než třeba u spotřebitelských úvěrů. Měsíční splátku americké hypotéky je navíc možno výrazně snížit i rozložením úvěru do delšího časového období až 20 let.

Výhody:

  • peníze na cokoliv bez nutnosti dlouhodobě spořit
  • výhodná úroková sazba oproti spotřebitelským úvěrům
  • úvěr můžete kdykoliv splatit bez jakýchkoli sankcí
  • nevyžaduje životní pojištění
  • nemovitost s americkou hypotékou je možno kdykoliv prodat
  • nižší měsíční splátky při rozložení na delší časové období
Nevýhody:
  • poměrně složité vyřízení úvěru – je nutné získat odhad nemovitosti a obstarat zápis zástavního práva do katastru nemovitostí

Rozmanitý trh s půjčkami poskytuje i velmi svérázný nástroj, takzvanou americkou hypotéku. Co to vlastně je? Následující specifikum, která americká hypotéka má, je v první řadě vyšší úrok, než hypotéka standardní. Tím pádem, u tohoto dlouhodobého nástroje to znamená, že pravidelné platby budou o nemálo vyšší - tudíž si musíme dopředu správně spočítat, jestli takovou půjčku splatíme. U různých investorů je americká nebankovní hypotéka splácena zajímavým stylem - po dohodnuté období splácíme jen úroky a až v poslední splátce splatíme celou jistinu. www.nebankovni-hypoteky-cz.cz Americká hypotéka tedy vůbec žádnou hypotékou nebývá - jde o standardní půjčku, jenž je ručená nemovitostí. Její neobvyklostí může být, že její maximální výše je ovlivněna pouze cenou nemovitosti - jestliže má vaše nemovitost cenu ku příkladu 3 000 000 Kč, pak na ni u nejrůznějších firem můžete získat úvěr ve výši 40 % někdy i více z její hodnoty. Tyto prostředky vám budou poskytnuty bez daného účelu, takže si s nimi máte možnost nakládat jak máte v úmyslu.Výška americké hypotéky

Finance, které Vám banka půjčí formou americké hypotéky mohou být až ve výši sedmdesát procent ceny zastavené nemovitosti. Běžně se americká hypotéka vyřizuje od 200 000 až po 10 000 000 Kč. Při posuzování výše americké hypotéky je samozřejmě přihlíženo i na výšku příjmů žadatele.

Nemovitost na zástavu americké hypotéky

Jako zástava na získání americké hypotéky může sloužit nemovitost v osobním vlastnictví, která je zkolaudovaná a zapsána v katastru nemovitostí a nachází se na území České republiky. Banky poskytující americkou hypotéku vyžadují, aby byla nemovitost před čerpáním hypotéky pojištěna a pojistné plnění musí být vinkulováno ve prospěch banky. Jako zástavu můžete použít byt, rodinný dům nebo bytový dům. Rovněž můžete pro čerpání vyšší částky při americké hypotéce použít jako zástavu více nemovitostí.

Co se dá financovat americkou hypotékou?

Americká hypotéka je ve své podstatě neúčelový úvěr, při kterém banka nezjišťuje ani nijak nelimituje použití poskytnutých financí. Protože lidé většinou přes americkou hypotéku půjčují vyšší částky bývá využití těchto prostředků často určené například právě k rekonstrukcím nemovitostí nebo finančně náročnějším přestavbám. Americká hypotéka však stejně může posloužit i pro nákup automobilu.